फूलवारी खबर न्यूज पोर्टलको लागि नियम तथा शर्तहरू

यस नियम तथा शर्तहरू ("नियमहरू")ले फूलवारी खबर न्यूज पोर्टल ("पोर्टल")बाट प्रदान गरिएको सेवाको प्रयोगको नियम तथा विधिहरूलाई व्यवस्थित गर्दछ । फूलवारी खबर ("हामी", "हाम्रो" वा "हामीको")ले पोर्टलको प्रयोग गर्दा तपाईं ("प्रयोगकर्ता" वा "तपाईं")ले यी नियमहरूको पालन गर्ने गरी विवादमुक्त हुनुहुन्छ । यदि तपाईं कुनै पनि नियममा सहमत हुनुहुन्न भने, तपाईंले पोर्टलको प्रयोग गर्नदेउ भन्दा तत्पर रहनुपर्छ ।

१. नियमहरू स्वीकार

   १.१. पोर्टलमा पहुँच गर्दा वा प्रयोग गर्दा, तपाईं यी नियमहरूमा सम्मिलित हुने भनी तपाईंले सहमत हुनुहुन्छ ।

   १.२. तपाईं कुनै संगठनको वकिलको रूपमा पोर्टल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले त्यस संगठनलाई यी नियमहरूमा बाँध्ने तत्परता र सुचना प्रदान गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ ।

   १.३. हामीले यी नियमहरूलाई पूर्व जानकारी दिने बिना कुनै पनि समयमा संशोधित वा अद्यावधिक गर्न सक्छौं । नियमहरूलाई नियमित अवधिमा समीक्षा गर्नु तपाईंको जिम्मा हो ।

२. बुद्धिजीवी संपदा अधिकार

   २.१. पोर्टलमा रहेका सबै सामग्रीहरू, संकलन, चित्रहरू, लोगोहरू, ट्रेडमार्कहरू, र भिडियोहरू संरक्षित कपिराइट र अन्य बुद्धिजीवी संपदा विधिहरूद्वारा संरक्षित छन् ।

   २.२. तपाईंले हामीको वा अन्य कपिराइट मालिकहरूको ठेगाना नलिएर कुनै पनि सामग्रीलाई प्रतिलिपि गर्नु, वितरण गर्नु, सम्पादन गर्नु, परिवर्तन गर्नु, वा पोर्टलबाट कुनै पनि सामग्रीको प्रयोग गर्नु हुने छैन भनेर निषेध गरिएको छ।

३. प्रयोगकर्ता आचरण

   ३.१. तपाईंले एक्काउन्ट खोल्ने गरी पोर्टललाई केवल वैध उद्देश्यका लागि र अन्यहरूको अधिकारहरूमा दाखिला गर्ने अनुरोधमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।

   ३.२. तपाईंले तपाईंलाई सञ्चालन विधिको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ। अ. लागू हुने कुनै पनि प्रयोजनमा लागू आवद्ध गरिएका कानुन वा नियम उल्लंघन गर्ने। ब. अन्यहरूलाई छेड्ने, धम्काउने वा भेदभाव गर्ने। स. कुनै व्यक्ति वा संगठनको नक्कल गर्ने वा गलत रूपमा आफ्नो संबद्धताको झूल्की दिने। द. पोर्टलको संचालनमा वा सेवाको सर्भर र नेटवर्कहरूसँग व्यवस्थापनमा दखल दिने।

   ३.३. तपाईंले पोर्टलमा पेश गर्ने कुनै सामग्री, टिप्पणीहरू, समीक्षा वा अन्य प्रयोगकर्ताद्वारा निर्मित सामग्रीमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईंको हुन्छ ।

४. प्रयोगकर्ता-निर्मित सामग्री ४.१. पोर्टलमा साझा वा पेश गरिएको सामग्रीलाई प्रयोग गर्ने गर्न तपाईंले हामीलाई एकदिवसीय, धनराशिरहित, स्थायी, अद्यावधिक्य, र विरुद्ध रहित प्राधिकृत अधिकारमा छन् ।

   ४.२. तपाईंले आपत्कालिन सामग्रीहरूलाई पोर्टलमा प्रकाशित गर्नु अथवा पेश गर्नु हुनेछ र हामीले प्रयोग गर्नु पर्ने रूपमा यसको अनुमति दिनेछौं ।

   ४.३. हामीले प्रयोग गर्नु पर्ने सामग्रीको प्रयोगकर्ताहरूले संघीय, प्रदेश, र स्थानीय कानूनहरू, तथा बाँकी विधिहरूको उल्लंघन गर्ने गर्नुपर्ने छैनन् ।

५. प्राइवेसी

   ५.१. हाम्रो प्राइवेसी नीति तपाईंले पठाउनुपर्छ, जुन पोर्टलमा रहेको छ र तपाईंले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईंको प्राइवेसी सुरक्षा र व्यक्तिगत जानकारीको रक्षा हाम्रो महत्त्वपूर्ण छ।

६. तथ्यांकन र गल्तीहरू

   ६.१. हामीले पोर्टलमा प्रकाशित गरिएका समाचार, जानकारी, विश्लेषण, र अन्य सामग्रीहरूलाई तात्पर्य संकलन गर्दछौं, तर यसमा उल्लेख गरिएको सामग्रीको पूर्णता, सत्यता, सटीकता वा प्रामाणिकतामा हामीले कुनै गरण्टी दिने छैनौं।

   ६.२. हामीले आफ्नो बेसिसमा समाचार, जानकारी, विश्लेषण र सामग्री प्रकाशित गर्ने कारण, यसलाई त्रुटिहरूको सम्भावना छ र तपाईंको लगायत गल्तिहरूको जवाफदेईंका लागि तपाईंलाई प्रोत्साहन गर्दछौं।

७. अस्वीकरण

   ७.१. हामीले नैतिकता, योग्यता, पाठ्यक्रम, व्यापारिकता र कुनै अन्य उद्देश्यका लागि पोर्टलको प्रयोगको सीमा बाट बाहिर गर्नेछौं। तपाईंले पोर्टलबाट प्राप्त गर्ने कुनै भीडियो, सामग्री, लिङ्क, कन्टेन्ट, वा अन्य सामग्रीलाई तपाईंले अप्रामाणिक, असत्य, अवैध, व्यापारिक वा नैतिकता विरुद्ध वा अनुचित भएको हुनुपर्छ भनेर हामीले कुनै पनि जिम्मेवारी गर्दैनौं।

८. सीमित जिम्मेवारी

   ८.१. हामीले पोर्टलमा उपलब्ध सामग्रीको सचिव सुरक्षित राख्ने चेष्टा गर्दछौं, तर हामी कुनै पनि सामग्रीको नष्ट हुन, अपाहिज हुन वा अनुपयोगी भएमा कुनै पनि जिम्मेवारी लिने गर्दैनौं।

९. अन्य शर्तहरू

   ९.१. यी नियमहरूमा विवाद उत्पन्न भएमा, नेपालका कानूनी अदालतहरूलाई विवादका निर्णय गर्ने हक राखिने छौं।

   ९.२. हामीले यी नियमहरूलाई पूर्व-घोषित केही समयमा परिवर्तन गर्न सक्छौं, यसले आफ्नो सम्बन्धितता र उपयोग सम्बन्धी स्पष्टीकरण प्रदान गर्दछ।

१०. संपर्क यदि तपाईंलाई यी नियमहरू वा हाम्रो पोर्टल सम्बन्धी कुनै प्रश्न वा संदेह छ भने, कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोस्।

धन्यवाद!

तपाईंको कम्प्युटर वा यन्त्रमा भण्डारण गरिएका साना पाठ फाइलहरू हुन् जसले ब्राउजरको प्रकार, यन्त्रको प्रकार र वेबसाइट गतिविधि जस्ता गैर-व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्छ। यी कुकीहरूले हामीलाई वेबसाइट ट्राफिक विश्लेषण गर्न, सामग्री दर्जी गर्न, र समग्र कार्यक्षमता सुधार गर्न सक्षम बनाउँछ।